QuickMenu Save Document


1: Select 'Tools' --> 'Internet Options' from the IE menu.
2: Click the 'Advanced' tab.
3: Check the 2nd option under 'Security' in the tree (Allow active content to run in files on my computer.)

 

 

   
 

SVEUČILIŠNA KLINIKA VUK VRHOVAC
SESTRINSTVO

O NAMA     KONTINUIRANO POBOLJŠANJE RADA     SIGURNOST BOLESNIKA     EDUKACIJA     KORISNE POVEZNICE     OSOBLJE     KONTAKT     POVIJEST

 

Indikatori kvalitete za process zdravstvene njege u SKVV su praćenje dekubitusa (pomoću Braden skale), incidenata pada u bolesnika (procjena se vrši pomoći Morseove skale za procjenu rizika za pad), edukacija medicinskih sestara, praćenje rada pripravnika i zadovoljstvo bolesnika radom medicinskih sestara.

Svake godine se statistički prate indikatori kvalitete rada u procesu zdravstvene njege.